INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

 

Novinky

Jako novinku jsme pro Vás připravili možnost nechat si od nás zpracovat nezávaznou kalkulaci individálního projektu. 

 

Nezávazná kalkulace

 

Dále nabízíme

 

Vedle typových projektů zajišťujeme rovněž zpracování individuálních projektů rodinných domů dle konkrétních představ a přání stavebníků.

Individuální řešení začíná diskuzí nad životním stylem rodiny, představami o novém bydlení, velikosti a charakteru rodinného domu. Na základě seznámení s požadavky rodiny vznikají první návrhy, které vyústí v dispoziční a objemovou studii domu.

Během dalších setkání společně dáme Vašemu novému bydlení podobu konkrétní stavby - stanovíme konstrukční řešení, společně prodiskutujeme použité materiály a barevnost, navrhneme konkrétní řešení instalací.

V závěru spolupráce nad projektem Vám můžeme poradit s interiérovým řešením a zajistit návrh oplocení a zahrady Vašeho domu.

Součástí individuálního projektu jsou standardně i projekt osazení a přípojek inženýrských sítí v neveřejné části. Součástí projektu je dále i Průkaz energetické náročnosti budovy. I k individuálnímu projektu je možné doplnit výkaz výměr dodávek stavební části.

Tvorba individuálního projektu rodinného domu je časově poměrně náročná - výsledek však stojí za to - vznikne dům přesně "na míru" a tvůrčí práce na rodícím se projektu je zajímavá a užitečná pro obě zúčastněné strany.

Ceny za zpracování individuálního projektu rodinného domu jsou stanovovány kalkulací. Pro vaši přesnější představu jsme připravili možnost zpracování předběžné a nezávazné kalkulace ceny individuálního projektu.

 

   

Příklady individuálních projektů a řešení

 

Studie rodinného domu - Milovice

Přáním investora bylo zpracovat návrh moderního domu na poměrně svažitou parcelu. Pozemek se svažoval jižním směrem od přístupu, tedy ideálně. Vznikla studie atypického domu s plochou střechou se vstupem v úrovni druhého podlaží, kde je hlavní obytný prostor, který dále pokračuje v podlaží prvním, s přímým napojením na zahradu. Třetí podlaží je pak věnováno soukromé zóně ložnic.

Studie rodinného domu - Milovice Studie rodinného domu - Milovice

Studie rodinného domu - Milovice Studie rodinného domu - Milovice

 

Studie rodinného domu - Zdiby

Přáním investora bylo zpracovat moderně pojatý rodinný dům, který bude řešit složité poměry na parcele - strmý jižní svah. Vznikl tak projekt atypického domu s plochou střechou, jehož přízemí je z části zapuštěno do svahu. Hlavní obytné části domu jsou umístěny ve druhém podlaží, které se hlavní obytnou fasádou a terasou otevírá k jihu. Ze severu je naopak možný přímý výstup na terén (zde o podlaží výše). Hlavní obytný prostor domu je řešen s vyšší světlou výškou, která spolu spolu s odlišným materiálovým pojetím fasády - obklad dřevem - vytváří potřebnou dynamiku objektu. Z terasy je zajištěn přístup na jižní partie pozemku točitým schodištěm.

Studie rodinného domu - Zdiby Studie rodinného domu - Zdiby

Studie rodinného domu - Zdiby Studie rodinného domu - Zdiby

 

Studie rodinného domu - Nymburk

Přáním investorů bylo navrhnout dvoupodlažní rodinný dům odkazující svým řešením na italské vily. Hlavní hmota objektu je dvoupatrová se střechou o mírném sklonu. Do zahrady se obrací velkými prosklenými plochami a zároveň je zde realizováno prostorné zakrytí terasy. Toto zakrytí je pak hmotově propojeno s přízemní partií domu, která přiléhá k patrové hmotě domu z jedné delší strany. Výrazným prvkem celého domu je zvolené materiálové řešení v obkladu nižší hmoty domu cihelnými pásky a rovněž použití výrazného prvku komínového tělesa, rovněž obloženého.

Studie rodinného domu - Nymburk Studie rodinného domu - Nymburk

Studie rodinného domu - Nymburk Studie rodinného domu - Nymburk

 

Studie rodinného domu - Sázava

Přáním investorů bylo navrhnout tradiční rodinný dům na pevně dané půdorysné ploše. Stavbu jsme se pokusili doplnit o moderní dvoupatrový arkýř na straně hlavního vstupu do objektu. Tento výrazný prvek domu je navíc doplněn o svislé pásové prosklení, které je možné zde zrealizaovat díky dispozičnímu situování schodiště. Objekt je vzhledem k tomu, že je navržen do vesnické zástavby, řešen v přírodních barvách s tradiční režnou střešní krytinou.

Studie rodinného domu - Sázava Studie rodinného domu - Sázava

Studie rodinného domu - Sázava Studie rodinného domu - Sázava

 

Studie rodinného domu - Nymburk

Přáním investorů bylo navrhnout dvoupodlažní rodinný dům odkazující svým řešením na italské vily. Hlavní hmota objektu je dvoupatrová se střechou o mírném sklonu. Do zahrady se obrací velkými prosklenými plochami a zároveň je zde realizováno prostorné zakrytí terasy. Toto zakrytí je pak hmotově propojeno s přízemní partií domu, která přiléhá k patrové hmotě domu z jedné delší strany. Výrazným prvkem celého domu je zvolené materiálové řešení v obkladu nižší hmoty domu kamenem a rovněž použití výrazného prvku komínového tělesa, rovněž obloženého.

Studie rodinného domu - Nymburk Studie rodinného domu - Nymburk

Studie rodinného domu - Nymburk Studie rodinného domu - Nymburk

 

Studie rodinného domu - Třebestovice

Přáním investorů bylo navrhnout rodinný dům, který umožní bydlení dvěma rodinám. V podstatě se jednalo o požadavek na vytvoření dvougeneračního bydlení. Tradiční tvarosloví navrženého rodinného domu se podařilo prolomit dvoupatrovým arkýřem směřujícím do ulice a přízemním arkýřem směřujícím do zahrady. Výrazným prvkem těchto plochostřechých hmot jsou rohová pásová okna. Modernější vzhled domu podporuje i zvolená výrazná barevnost.

Studie rodinného domu - Třebestovice Studie rodinného domu - Třebestovice

Studie rodinného domu - Třebestovice Studie rodinného domu - Třebestovice

 

Studie rodinného domu - Nymburk

Přáním investorů bylo navrhnout dvoupodlažní rodinný dům s velkým prostorem pro technické zázemí a garáž. Pojetím se mělo jednat o vilu v téměř jižanském stylu. Dům se otevírá velkými prosklenými plochami k příznivé západní straně a zároveň do zahrady. Výrazným prvkem celého řešení jsou přes nároží propojená okna a dále pak přízemní hmota zéjmena v části směřující do zahrady, kde se realizovalo kryté letní posezení.

Studie rodinného domu - Nymburk Studie rodinného domu - Nymburk

Studie rodinného domu - Nymburk Studie rodinného domu - Nymburk

 

Studie rodinného domu - Plzeň

Představou stavebníka byl jednoduchý moderně pojatý dům vhodný do městské zástavby, který by při rozumných stavebních nákladech pokrýval dostatečně prostornou bytovou jednotku s dispozičním uspořádáním 4+kk. Zvolená forma objektu - prostý kvádr - oběma kritériím vyhovuje. Architektonická studie řeší objekt jako obložený fasádními deskami (cembonitem), s výrazným rohovým prosklením v přízemí a protilehlém místě v patře. Výrazným prvkem je také krytí parkovacího stání a obdobně pojatá pergola na druhé straně domu.

Studie rodinného domu - Plzeň Studie rodinného domu - Plzeň

Studie rodinného domu - Plzeň Studie rodinného domu - Plzeň

 

Studie rodinného domu - Zvole

Architektonické řešení rodinného domu vycházelo z podmínek na parcele investora. Tento pozemek je přístupný z jihu, tudíž bylo nutno tomu podřídit celý návrh. Dům tak byl na parcele situován do její koncové partie, s předsazenou hmotou garáže. Tímto bylo možné dosáhnout optimálního oslunění dispozice a zároveň se zajistilo, že jižní pozemek před domem bude možné plně využívat. Hlavní hmota je s oddělenou hmotou garáže propojena krytím vstupu do domu. Tato stříška částečně kryje i obytnou terasu domu. Jednoduše pojatý dům je řešen v elegantní kombinaci bílé a šedé omítky.

Studie rodinného domu - Zvole Studie rodinného domu - Zvole

Studie rodinného domu - Zvole Studie rodinného domu - Zvole

 

Studie rodinného domu - Brandýs nad Labem

Přáním investorů bylo navrhnout dvoupodlažní rodinný dům s hmotově oddělenou garáží, který svým pojetím bude spíše tradiční než moderní. Vznikla tak téměř v jižanském stylu pojatá vila, otevírající se velkými prosklenými plochami k příznivým světovým stranám. Výrazným prvkem celého řešení se pak stal sdružený komín pro venkovní a vnitřní krb. Obytnou terasu pak příjemně kryje dřevěná pergola. I materiálové pojetí - kombinace béžové omítky a obkladu z cihelných pásků - je prvkem tradičním.

Studie rodinného domu - Brandýs nad Labem Studie rodinného domu - Brandýs nad Labem

Studie rodinného domu - Brandýs nad Labem Studie rodinného domu - Brandýs nad Labem

 

Studie rodinného domu - Škvorec

Projekt vznikl na základě atypického rozměru parcely ve stávající zástavbě rodinných domů. Pozemek je velmi úzký (cca 18 m) a naopak dostatečně dlouhý. Regulativem byla stanovena stavební čára 5,5 m od hranice pozemku a hlavní střecha objektu řešená jako šikmá. Protože budoucí obyvatelé domu si přáli vytvořit dům, který bude vybočovat z šedi stávající zástavby, vznikl návrh sestávající ze dvou hmot - hlavní obytné hmoty s šikmou střechou a přízemní předsazené hmoty garáže se střechou plochou. Právě hmota garáže respektuje stavební čáru a umožňuje tak odsazení obytného domu hlouběji na parcelu, a tak její budoucí lepší využití. Příznivá jižní orientace pak umožnila, optimální dispoziční řešení s jižní terasou u hlavního obytného prostoru.

Studie rodinného domu - Škvorec Studie rodinného domu - Škvorec

Studie rodinného domu - Škvorec Studie rodinného domu - Škvorec

 

Přístavba a rekonstrukce rodinného domu - Benátky nad Jizerou

Investor si přál rekonstruovat stávající rodinný dům a zároveň ho doplnit o prostornou vstupní halu. K navržené prosklené hmotě vstupu byla doplněna jako proporční protiváha hmota kryté terasy přístupné z obývacího pokoje na druhé straně domu. Celý objekt tím dostal soudobou podobu a spolu s jeho vnitřní rekonstrukcí vznikl rodinný dům, který splňuje dnešní požadavky na kvalitní a moderní bydlení.

Přístavba a rekonstrukce rodinného domu - Benátky nad Jizerou Přístavba a rekonstrukce rodinného domu - Benátky nad Jizerou

Přístavba a rekonstrukce rodinného domu - Benátky nad Jizerou Přístavba a rekonstrukce rodinného domu - Benátky nad Jizerou

 

Objekt reklamního a grafického studia - Nymburk

Mimo staveb pro bydlení se zabýváme i navrhováním a projektováním staveb jiného druhu, staveb s jinou náplní a způsobem užívání. Jako příklad je uvedena architektonická studie objektu reklamního a grafického studia. Investorem dané podmínky pro provoz a užívání umožnily vytvořit moderní jednoduchou stavbu, která svým vzhledem bude firmu majitelů reprezentovat.

Reklamní a grafické studio - Nymburk Reklamní a grafické studio - Nymburk

Reklamní a grafické studio - Nymburk Reklamní a grafické studio - Nymburk

 

Návrhy řešení interiérů a další

V rámci zpracování individuálních projektů je možné po vzájemné domluvě rozšířit naši činnost i na zpracování návrhu interiérů. V prezentovaném případě návrh kanceláře v podkroví rodinného domu.

Interiér kanceláře Interiér kanceláře

Interiér kanceláře Interiér kanceláře

Při řešení interiéru zajišťujeme nejen zpracování spárořezů dlažeb a obkladů hygienického zázemí (což bývá nejčastějším požadavkem), ale rovněž poskytneme radu při výběru konkrétního zařízení do ostatních místností domu, včetně možného vyvzorkování osvětlovacích těles apod.

Spárořez v koupelně Spárořez v koupelně

Rovněž je možné se domluvit na osazení modelu navrženého domu na konkrétní parcelu - níže uvedeno osazení do letecké fotografie.

Letecký pohled Letecký pohled