PŘEHLED DOMŮ

Pro srovnání a Vaši snazší orientaci v námi nabízených typových projektech uvádíme přehled všech našich typových domů. Můžete je snadno řadit dle kritérií v záhlaví seznamu (seřadit projekty dle jednotlivých kategorií je možné kliknutím na nadpis sloupce). V případě, že potřebujete typové projekty třídit podle více parametrů, využijte naše Podrobné vyhledávání.

 

Jméno domu Velikostní kategorie Obestavěný prostor 
m3
Zastavěná plocha 
m2 *
Užitná plocha 
m2
Cena projektu
Ú
Cena projektu
N
Cena projektu
P
Orientační cena stavby
mil. Kč **
Orientační náhled
Tali I

malý RD 289,1 82 63,2 24000 24000 44000 1,4 Tali I
Asan I

malý RD 347,4 103,2(111) 78,8 24600 24600 44600 1,65 Asan I
Lapina I

malý RD 375,9 101,6(159,1) 80,3 25100 25100 45100 1,8 Lapina I
Tali II

malý RD 394,2 111,8 88 25600 25600 45600 1,9 Tali II
Asan II

malý RD 416,1 124(131,5) 95,2 25900 25900 45900 2 Asan II
Cumaru I

malý RD 463,4 162,8 103,9 26100 26100 46100 2,2 Cumaru I
Fík I

malý RD 449 64,9 92,2 26100 26100 46100 2,15 Fík I
Lapina II

malý RD 463,3 125,3(187,3) 97,3 26100 26100 46100 2,2 Lapina II
Tali III

malý RD 477 135,2 107,1 26200 26200 46200 2,3 Tali III
Balau

malý RD 491,3 78,7 107,3 26800 26800 46800 2,35 Balau
Kempas I

malý RD 496,6 77 109,3 28000 28000 48000 2,45 Kempas I
Garapa

velký RD 947 147,8 222 38900 38900 4,55 Garapa
Fík II

malý RD 520 86,3(90,7) 109,5 28900 28900 48900 2,5 Fík II
Lapina III

malý RD 546,5 147,8(214,2) 116 30400 30400 50400 2,6 Lapina III
Ibira I

střední RD 674,6 127,2 145,1 34500 34500 54500 3,2 Ibira I
Kempas II

střední RD 682,4 105 147,7 34700 34700 54700 3,25 Kempas II
Jatoba

velký RD 973,6 151,5 235 39400 39400 59400 4,65 Jatoba

 

Dále nabízíme

* Zastavěná plocha - uvedená zastavěná plocha je zastavěná plocha používaná pro účely zákresu novostavby do katastrální mapy (dle zákona 344/1992 Sb. Zákon o katastru nemovistostí) je plocha novostavby ohraničená vnějším lícem konstrukce stavby (uvažováno cca 1 m nad terénem) tj. zastavená plocha bez přístřešků pro parkování vozidel, krytí vstupů atd. Tato plocha bývá stavebními úřady používána i pro účely rozlišení, zda je rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy. Zastavěná plocha uvedená v závorce (pokud je odlišná) je zastavěná plocha určená jako obalová křivka jdoucí kolem podpor zastřešení zpevněných ploch pod přístřešky vstupů, teras a parkovacích stání a jako taková bývá stavebními úřady používána v případě rozhodování o splnění maximální zastavěnosti pozemku novostavbou, pokud je takováto podmínka stanovena v územním nebo regulačním plánu lokality.

** Orientační cena stavby na klíč je stanovena s ohledem na průměr nákladů skutečně realizovaných staveb na klíč bez sadových úprav, přípojek inženýrských sítí a oplocení pozemku - t.j. rodinný dům a úprava plochy do vzdálenosti metr od obvodových zdí domu. Cena je stanovena v cenové úrovni roku 2018. Předpokládá se rovinný terén pozemku.

*** Všechny ceny typových projektů jsou uváděny včetně DPH.